Chuyển đổi sốCông nghệKinh tế sốXã hội số

Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu, thí điểm tiền điện tử

Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền điện tử trong giai đoạn 2021-2023.

Tại Quyết định 942/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì để nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền điện tử dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Theo quyết định này, thời gian để Ngân hàng Nhà nước thực hiện là từ 2021-2023.

Đây là một trong số các giải pháp để xây dựng chính phủ điện tử, phát triển thành chính phủ số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo theo Quyết định số 664/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Trong quyết định, Chính phủ định hướng cần nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi, trong đó có các nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ chính phủ số. Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ vấn đề ưu tiên đẩy mạnh phong trò nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn hay VR/AR.

Văn bản cũng cho biết chính phủ ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, công nghệ được thiết kế, sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong các hệ thống Chính phủ số.

Đây là lần đầu Chính phủ đưa ra nội hàm khái niệm Chính phủ số. Theo đó, chính phủ số bản chất là chính phủ điện tử, bổ sung những thay đổi về cách tiếp cận, cách triển khai mới nhờ vào sự phát triển của công nghệ số.

Chiến lược nêu rõ tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam vào nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Trước đó, Thủ tướng đã có Quyết định 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có công nghệ chuỗi khối (blockchain).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button